Reanimatie & AED

Seizoen 2021- 2022

Overzicht herhalingslessen reanimatie/AED EHBO Dussen

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Lesdatum zijn nog niet bekend.

Als je op op de voor jou geplande datum niet kan, probeer dan zelf te ruilen met iemand, als dit niet lukt mail dan naar: docent@ehbodussen.nl