Evenementen

Deelname aan evenementen
EHBO is voor velen een hobby. Naast het volgen van cursussen en herhalingslessen is het ook mogelijk deel te nemen aan evenementen, waarbij daadwerkelijk hulpverlening kan worden verleend. Een leuke en leerzame bezigheid die de theorie in praktijk doet brengen.
Alleen door de vrijwillige en belangeloze inzet van onze leden kunnen wij ons als vereniging presenteren en onze hulp aanbieden waar dit nodig mocht zijn!

EHBO vereniging Dussen vindt dat het verzorgen van EHBO tijdens kleine en grote evenementen een van de belangrijkste verantwoordelijkheden is die de vereniging tegenover de lokale gemeenschap heeft.

Aanvragen van evenementen
Verenigingen en organisaties kunnen via dit formulier te kennen geven graag ondersteuning te willen ontvangen van EHBO’ers.
Aanvragen dienen ten minste 3 maanden vooraf te worden ingediend en voor de periode juni-oktober niet later dan 1 maart. Helaas kunnen wij u, zelfs bij een tijdige aanvraag, niet meteen een toezegging doen, omdat ook wij afhankelijk zijn van vrijwilligers. Hier gaat enige tijd overheen.

Indien u met ons contact opneemt hebben wij een aantal gegevens van u nodig:
– de datum, het tijdstip en de locatie(s) of het parcours van uw evenement;
– de aard van het evenement (in het bijzonder m.b.t. sportactiviteiten en kinderattracties);
– het aantal verwachte deelnemers/toeschouwers/bezoekers;
– een indicatie van in het verleden gebleken noodzaak tot hulpverlening, in het geval van een terugkerend evenement;
– de getroffen veiligheidsmaatregelen (waaronder de aanwezigheid van eventuele toezichthouders);
– de aanwezigheid van communicatiemiddelen (bijvoorbeeld om ongevallen centraal te melden of om een parcours op ons verzoek vrij te maken voor ambulances);
– de beschikbaarheid van geschikt en afgezonderd onderdak voor de EHBO-post(en);
– de naam, het adres en het telefoonnummer van de contactpersoon van uw organisatie of vereniging.

Aangezien preventie van ongevallen voorop staat, verlenen wij als vereniging geen medewerking indien daartoe naar onze mening onvoldoende maatregelen zijn getroffen. Wij verwachten dat aan onze vrijwilligers alle noodzakelijke medewerking wordt verleend. Mocht blijken dat afspraken niet zijn nagekomen en dat daardoor de veiligheid of de hulpverlening onvoldoende is gegarandeerd, dan behouden wij ons het recht voor om ter plaatse af te zien van het meewerken aan uw evenement.